Om oss

Redovisning - Revision - Rådgivning

Vi arbetar inom områdena redovisning, revision och rådgivning. Vi har för närvarande två kontor, ett i Bollnäs och ett i Ljusdal.

 

Redovisning
Vi ordnar flexibla lösningar och hjälper våra kunder med individuellt anpassade lösningar inom redovisningsområdet. Beroende på kundens önskemål kan vi sköta hela den administrativa funktionen eller delar av den. För vissa kunder sköter vi allt från att skapa betalningsförslag, löneredovisning och grundbokföring till att upprätta kalkyler, bokslut, årsredovisningar och dekalrationer. För andra kunder sköter vi endast en del av dessa uppgifter. Vi arbetar i flera olika programvaror beroende på kundens önskemål och behov och för vissa kunder sköter vi redovisningen hos kunden i kundens egna datasystem.

 

Revision
Vi har flera kvalificerade revisorer med mångårig erfarenhet från olika företagsformer, företagsstorlekar och branscher. Vi kan därför utföra samtliga granskningsuppdrag.

 

Rådgivning
Den mångåriga erfarenheten som finns inom byrån innebär att vi har stor vana av olika typer av rådgivning. Det kan gälla allt från investeirngssituationer, företagsstart, val av företagsform, skattefrågor, generationsskiften, omstruktureringar, kalkylering, företagsnedläggningar, köp och försäljning av företag till allmänna ekonomiska konsultationer.

 

Affärsidé

Vi skall vara kundens bästa val !

Vision

Genom god kompetens och goda nätverk ska vi ge kunden en bra service.

Värdegrund

Kvalitet - vi skall leverera tjänster med god kvalitet

Kunskap - vi skall ha en hög kunskapsnivå

Kundfokus - vi skall leverera de tjänster våra kunder vill ha