Årsredovisningen kan stärka varumärket

Årsredovisningen kan stärka varumärket

 

Förnya årsredovisningen och stärk företagets varumärke. Det går lätt slentrian i arbetet med årsredovisningen men att se över principerna för redovisningen kan löna sig.

 

Det är bekvämt att rulla årsredovisningen från ett år till nästa och egentligen bara byta ut siffrorna. Men BDO skriver på sin hemsida att årsredovisningen kan stärka varumärket och bygga förtroende hos investerare, kreditgivare och kunder.

BDO skriver att det är ett absolut måste att all information i en årsredovisning är korrekt. Men det är också viktigt att ha en välstrukturerad, läsvänlig och modern årsredovisning.

I en bra årsredovisning skalas oväsentlig standardinformation bort. Malltexterna anpassas till företaget. Det kan därför krävas att man strukturerar om i sin årsredovisning.

 

Björn Dickson

 

Läs mer: 10 skäl att lämna in årsredovisningen digitalt
https://www.tidningenresultat.se/10-skal-att-lamna-in-arsredovisningen-digitalt/

 

Läs mer: 6 frågor och svar – digital inlämning av årsredovisning och revisionsberättelse https://www.tidningenresultat.se/6-fragor-och-svar-digital-inlamning-av-arsredovisning-och-revisionsberattelse/

 

Läs mer: Över 20 000 digitalt inlämnade årsredovisningar

https://www.tidningenresultat.se/over-20-000-digitalt-inlamnade-arsredovisningar/

Publicerad i samarbete med tidningen Resultat