Integritetspolicy

 

Ernströms Revisionsbyrå värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur Ernströms Revisionsbyrå samlar in och använder dina uppgifter samt vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dem. Vid frågor kring vårt integritets- och dataskydd är du välkommen att kontakta oss på info@ernstromsrev.se
 
Personuppgiftsansvar
Ernströms Revisionsbyrå är endast personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som vi bestämmer ändamål och medel för. Våra kunder är personuppgiftsansvariga för de uppgifter om individer som de utlämnar till oss att hantera, detta regleras i ett så kallat Personuppgiftbiträdesavtal som skrivs med varje kund.
 
Vilka personuppgifter samlar vi in?
De personuppgifter Ernströms Revisionsbyrå hanterar kommer normalt direkt från kunder eller i samband med att kunder köper eller använder våra tjänster. Ibland krävs ytterligare information för att hålla uppgifterna aktuella eller för att kontrollera att uppgifterna vi har samlat in är korrekta. Exempel på personuppgifter som vi samlar in är namn, adress, telefon-nr, e-postadress, personnummer. Ernströms Revisionsbyrå kan komma med att med hjälp av ditt personnummer uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register om detta är nödvändigt för genomförande av vårt arbete för dig. Ernströms Revisionsbyrå kan även utifrån mobilnumret ta fram uppgifter eller på annat sätt komplettera dina uppgifter.
 
Ernströms Revisionsbyrå registrerar personuppgifter i samband med:
·         När vi erhållet ett uppdrag från dig eller från juridisk person vilken du är aktiv i.
·         Uppdraget anses erhållet när uppdragsbrev upprättats mellan uppdragsgivaren och Ernströms Revisionsbyrå.
·         När du fyller i din e-postadress eller ditt mobilnummer på Webbplatsen.
·         Om du kontaktar oss via e-postadress, telefon, vår webbplats eller sociala media.
·         När du erhållet en praktikplats hos Ernströms Revisionsbyrå.
·         Vid anställning i Ernströms Revisionsbyrå.
 
Vad gör vi med personuppgifterna?
Den information vi samlar in används för att tillhandahålla, utföra och förbättra tjänsterna till våra kunder. Vi säljer inte vidare information till tredje part.
 
Vilka får ta del av personuppgifterna?
De medarbetare på Ernströms Revisionsbyrå som tar del av personuppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter.
 
Ernströms Revisionsbyrå kan i vissa fall använda sig av personuppgiftsbiträden och underbiträden. De biträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Ernströms Revisionsbyrå har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare inte ta del av fler uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med Ernströms Revisionsbyrå omfattar.
 
Vidare kan Ernströms Revisionsbyrå komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om kund har godkänt att vi gör det.
 
Hur länge sparar vi personuppgifterna?
Personuppgifterna kommer inte behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål som personuppgifterna inhämtats. Dock med hänsyn till lagstadgade krav på arkivering av arbetsdokumentation.
 
Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
·         Rätt till tillgång: Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi hanterar om dig.
·         Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv.
·         Rätt till radering (”Rätten att bli bortglömd”): Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter då de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. När dina personuppgifter däremot behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag eller på grund av rättsliga skyldigheter är det inte möjligt för oss att radera dem.