Inför årsskiftet

Planera löneuttaget för 2019
För fåmansdelägare finns det en del att tänka på innan årsslutet.

 

Det finns flera olika gränser att förhålla sig till. För 2019 kan man tjäna upp till 504 400 kr utan att behöva betala statlig inkomstskatt. Den högsta pensionsgrundande inkomsten är 519 708 kr. Det innebär att löner över den nivån inte ger något utbyte för de sociala avgifter som betalas.

 

Om du äger ett aktiebolag med anställda kan din lön påverka möjligheterna att ta ut lågbeskattad utdelning. Om delägaren eller någon närstående till delägaren tar ut tillräckligt hög lön kan 50 % av bolagets/koncernens totalt utbetalda löner användas som underlag för lågbeskattad utdelning.

 

Tillräckligt hög lön är 386 400 kr + 5 % av totalt utbetald lön i bolaget eller koncernen. Om 618 240 kr tas ut i lön så anses lönekravet uppfyllt oavsett vilket lönekrav beräkningsformeln kommer fram till.

 

Huruvida man skall justera sin lön inför årsskiftet beror på olika omständigheter:
– bolagets vinst
– hur stora utdelningsbara medel som finns i bolaget
– bolagets lönesummor
– hur mycket lågbeskattat utdelningsutrymme som finns sedan tidigare
– hur man förväntar sig att lönsamheten skall bli i framtiden
– om en eventuell försäljning/avyttring är aktuell

 

Diskutera med din rådgivare vad som är lämpligt i ditt fall.