Så hanterar du sjuklönekostnaden i AGI

Regeringen kommer med ständigt nya initiativ för att lätta företagens börda. Ett viktigt råd: Vänta med arbetsgivardeklarationen för mars till den 6 april.

 

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad kring de förslag som nu ligger inför beslut och kring vilken påverkan de får.

Det är faktiskt bättre att stämma av en gång för mycket än att göra fel. I en extraordinär situation kan ett misstag lätt leda till följdfel.


Hur gör jag som företagare när mina anställda blir sjuka?
Följ de vanliga rutinerna på företaget kring sjukanmälan. Regeringen har lagt fram ett förslag på slopat krav på läkarintyg, vilket innebär att den som är sjuk kan vara hemma från arbetet i 14 dagar utan att uppvisa läkarintyg till arbetsgivaren. Om förslaget går igenom gäller reglerna retroaktivt från den 13 mars. Riksdagen planerar att fatta beslut om detta 2 april.

Har den anställde rätt till smittbärarpenning?
Smittbärarpenning betalas ut till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta ner andra. Detta beslutas av läkare.

Mer information finns på Försäkringskassans webb.

Ska man göra något särskilt i arbetsgivardeklarationen?
Sjuklönekostnad inklusive arbetsgivaravgifter rapporteras som vanligt i ruta 499 i arbetsgivardeklarationen. Det är viktigt att stämma av att alla inställningar i lönesystemet ligger rätt men det är inget som ska ändras.

Vänta med att lämna in arbetsgivardeklaration för mars till 6 april. Då väntas de nya reglerna om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivar­avgifterna och den allmänna löneavgiften som regeringen har föreslagit träda i kraft. Förslaget innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar under perioden den 1 mars–den 30 juni 2020.

Förslaget gällande tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter kommer påverka inställningarna i arbetsgivardeklarationen om beslutet tas. Förslaget om nedsättning avser löner upp till 25 000 kronor motsvarande ett maxbelopp på 5 300 kronor per anställd. Nedsättningen av arbetsgivaravgiften sker via AGI-rapporteringen, fält 062 på individuppgiften. Det kommer då att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift om 10,21 procent. AGI står för arbetsgivardeklaration på individnivå.

Hur fungerar det i praktiken med slopandet av karensavdraget?
Det slopade karensavdraget gäller från 11 mars till och med 31 maj 2020. Arbetsgivaren drar karensavdraget från lönen och den anställde får i efterhand söka ersättning från Försäkringskassan. Ersättning ges på sjukpenningnivå, den anställde kan få maximalt 804 kronor per dag från Försäkringskassan. För arbetsgivaren är det alltså Ingen skillnad i hanteringen.

Hur fungerar det när staten tar över kostnaden för sjuklönen?
Regeringen och januaripartierna föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklönekostnader under april och maj. Arbetsgivaren betalar ut sjuklön som vanligt på lönen.

Rapporteringen ska göras via ruta 499 på arbetsgivardeklarationen, ingen ansökan behövs utan Försäkringskassan beräknar ersättningen via Skatteverkets skattekonto. Arbetsgivaren kompenseras i efterhand för sjuklönekostnader genom kreditering av företagets skattekonto. Hur lång tid det tar att få igen ersättningen är ännu inte klart.

Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av reglerna för sjuklön och träffas av förslaget. För egenföretagare som har F-skattsedel gäller delvis andra regler. För den gruppen förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag 1, så att det gäller dag 1–14. Det innebär att de får en schabloniserad sjukpenning för alla dessa dagar.

Förslaget om sjuklön gäller för sjuklöner för april och maj månad, det innebär att företagen själva får stå för sjuklönekostnaderna innan dess. Däremot är förslaget om nedsättning av arbetsgivaravgifter tänkt att gälla retroaktivt från och med 1 mars.

Björn Dickson

 

Publicerad i samarbete med tidningen Resultat