Sista dag att söka stöd närmar sig

Sista dagen att ansöka om omställningsstöd och stöd för sänkta hyror i utsatta branscher närmar sig. Senast måndag den 31 augusti 2020 ska ansökan vara inne.

Omsällningsstöd ansöks hos Skatteverket

Företag som söker måste haft en minskad omsättning om minst 30 procent under mars och april och företaget kan få mellan 5 000 kronor och 150 miljoner. Stödet ska hjälpa till att betala fasta kostnader som hyra, leasingbilar, el, vatten, avlopp, telefoni med mera. Storleken på bidraget beräknas utifrån hur mycket omsättningen minskat och på Skatteverkets webb finns en beräkningstjänst att ta hjälp av.

För ansökningar om omställningsstöd på minst 100 000 kronor behövs ett revisorsyttrande. Även auktoriserade redovisningskonsulter kan vara behjälpliga i ansökningsprocessen, särskilt när det gäller ansökningar om stöd under 100 000 kronor

Tidigare i augusti meddelade Skatteverket att myndigheten kommer att ge företaget möjlighet att komplettera en ansökan i efterhand med yttrande från revisor. Företag som skickar in en ansökan utan revisorsyttrande kommer att bli kontaktade med instruktioner om hur de lämnar yttrandet i efterhand. Normal svarstid på en begäran om komplettering kommer att vara 14 dagar. Skatteverket gör bedömningen att det inte finns några hinder i lagstiftningen mot att företag ges möjlighet till denna komplettering.

Mer information finns på: Skatteverket-Omställningsstöd

 

Ansökan för hyresstöd lämnas till Boverket

Förutsättningarna för stöd är att:

Hur stort är stödet?

Stöd får lämnas till en hyresvärd med 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Stödet får dock aldrig vara högre än 25 procent av den tidigare fasta hyran.

Mer information finns på: Boverket-Reducerad hyra